ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้ที่ facebook มหาวิทยาลัยบูรพา Click